کد خبر: 5776
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

جو دانه / / / solar granules / /

رخشانکره(نورسپهر) از مناطق نورانی و متحرکی تشکیل شده که جودانه نامیده می شوند.عمر این دانه ها در حدود ۸تا 20 دقیقه واندازه آنها در حد چند هزار کیلومتراست وبا از بین رفتن یکی٬ دیگری جانشین آن می شود.در مرکز دانه ها مواد داغ به سمت بیرون غلیان داشته وبعد ازتابش انرژی سرد شده و در مناطق لبه ای دانه ٬به سمت پایین سقوط می کنند.

جودانه های بزرگ یا super granule دارای ابعاد تا 30000کیلومتر بوده ومی توانند تا 24 ساعت هم دوام بیاورند.