کد خبر: 5766
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

cluster of galaxies

خوشه کهکشانی

/ / / cluster of galaxies / /

کهکشانهای منفرد یا تک بندرت دیده می شوند و بطور معمول گروههایی از دو تا هزار  وحتی بیشتر را شامل میشوند.کهکشان راه شیری نیز عضوی از یک خوشه به نام خوشه محلی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

http://library.thinkquest.org/18188/english/universe/stars/clusters.htm

.