کد خبر: 5765
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Alexandra Family / /

خانواده کوچکی ا ز سیارکهای کمربند اصلی که در فاصله متوسط 6/2 تا 7/2 واحدنجومی از خورشید قراردارند. کشیدگی مداری آنها بین 11 تا 12 درجه است. اولین سیارک این گروه با نام 54 alexandr درسال 1858 کشف شد. قطر آن حدود 165 کیلومتر است.