کد خبر: 5757
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Sidereal month

ماه نجومی

/ / / Sidereal month / /

فاصله زمانی که ماه در کره سماوی نسبت به یک نقطه ثابت برای نمونه یک ستاره یک بار درکره آسمان دور می زند.طول آن 27 روز و7 ساعت و43 دقیقه و11 ثانیه(برابر با 27.321661 روز) است.