کد خبر: 5753
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Tropic of capricorn

مدار راس الجدی

/ / / Tropic of capricorn / /

مداری با عرض جغرافیایی 23 درجه و27 دقیقه جنوبی کره زمین.در انقلاب زمستانی ،در مناطقی که در این ناحیه از زمین قرار دارند هنگام ظهر خورشید در سرسو یعنی دقیقا" در بالای سر قرار می گیرد.در مناطقی که پایین تر ازاین عرض جغرافیایی باشند خورشید همیشه در شمال نقطه سرسو قرار دارد.جدی نام صورت فلکی جنوبی ای است که خورشید در تاریخ نامبرده (البته در حدود ۲۰۰۰سال پیش )در آن قرار می گرفته است.گفتنی است در حال حاضر به دلیل حرکت تقدیمی زمین صورت فلکی قوس در این مکان قرار دارد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Tropic_of_capricorn