کد خبر: 5748
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Loop prominence

زبانه حلقوی

/ / / Loop prominence / /

یک زبانه فعال بسیار روشن که بصورت حلقه یا کمان در بالای شراره های بسیار بزرگ  در لبه خورشید شکل می گیرد ودر طول موج هیدروژن آلفا دیده می شود.یک دنباله از زبانه های حلقوی معمولا" رخ می دهد بطوریکه معمولا" زبانه های بزرگتر بر فراز کوچک تر ها شکل می گیرند.زبانه های قدیمی وکوچک تر بعد از حدود یک ساعت محو می شوند.بیشترین بلندی یک حلقه می تواند به 100000 کیلومتر  وطول عمر آنهم به یک روز برسد.حلقه های اشعه ایکس نیز که گهگاهی همزمان با این حلقه ها مشاهده می شوند در لبه بیرونی حلقه های هیدروژن آلفا قرار دارند واین احساس را ایجاد می کنند که زبانه های حلقوی از جنس مواد تاجی داغ  هستند.