کد خبر: 5747
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Surge prominence

زبانه موجی

/ / / Surge prominence / /

نوعی از زبانه های فعال خورشیدی که در آن مواد تقریبا" بصورت عمودی بالا وسپس پایین می آیند.بیشینه سرعت مواد به 200 کیلومتر در ثانیه  وبلندی آنها نیز حداکثربه 100000 کیلومترمی رسد.آنها معمولا" در یک مکان دوباره شکل می گیرند وموجهای فعالتر بیشتری در زمان وقوع شراره ها شکل می گیرند.روشنترین موجها می تواند تایک ساعت  ونیم یا بیشتر دوام بیاورد.