کد خبر: 5746
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Eruptive Prominence

زبانه انفجاری

/ / / Eruptive Prominence / /

یک زبانه خورشیدی که آرام بوده اما ناگهان فعال شده وبا سرعت چندصد کیلومتر در ثانیه بالا می رود ودر آخر ناپدید می شود.زبانه های انفجاری معمولا" در لبه خورشید بهمراه فوران تاج خورشیدی مشاهده می شوند.پدیده مشابه در قرص خورشید رشته های ناپدید شونده است.