کد خبر: 5745
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Coronal rain / /

کره هایی از گاز که در نور هیدروژن آلفا با مسیرهایی انحنا دار به سمت کرموسفر سقوط می کنند.باران تاجی مرحله نهایی در توسعه زبانه های حلقوی (Loop prominence)که توسط شراره های بزرگ در لبه خورشید تولید می شوند می باشد.چندین ساعت بعد از شکل گیری شراره ،زبانه ها به صورت قطعه قطعه می شکنند وبصورت باران تاجی  در امتداد حلقه هایی که دیگر ناپیدا هستند سقوط می کنند.