کد خبر: 5743
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ستاره آلفای قیفاووس / / / Alderamin / /

ستاره آلفای قیفاووس، پرنورترین ستاره در این صورت فلکی قدر آن 43/2، رده طیفی A7V درخشندگی 21 برابر خورشید دمای سطحی 7600 درجه، و هر نصف روز زمینی  یک دور حول خودش می چرخد. نقطه شمال سماوی در چرخه 25800 ساله خود در حدود 5500 سال دیگر از فاصله 3 درجه‌ای این ستاره خواهد گذشت و درآن  زمان مردم از آن برای جهت یابی ا ستفاده خواهند نمود. اسم این ستاره احتمالاً مخفف al- dhiran al yamin به معنای بازوی راست می باشد.