کد خبر: 5742
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

A-class asteroid

سیارک رده A

/ / / A-class asteroid / /

رده کمیابی از سیارکها که دارای ضریب بازتاب سطحی نسبتا"بالا(بین 0.13 تا 0.35) ودارای طیفی قرمز در طول موجهای کوتاهتر از 0.7 میکرومتر هستند.جذب قوی در طول موجهای نزدیک مادون قرمز این سیارکها بعنوان نشانه ای از وجود اولیوین معدنی تفسیر می شود.سیارک آسپورینا با قطر 70 کیلومتر وسیارک Aeternitas باقطر 52 کیلومتر از این رده می باشند.

این رده بندی سیارکی بر اساس ویژگیهای شیمیایی سیارکها می باشد در حالیکه رده بندی های آمور  آتن وغیره بر اساس ویژگیهای مداری هستند.