کد خبر: 5735
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Al- Biruni, Abu Raihan (973-1048)

ابوریحان بیرونی(973-1048)

/ / / Al- Biruni, Abu Raihan (973-1048) / /

ریاضیدان، پزشک، جغرافیدان، تاریخدان، ستاره شناس ایرانی که در کتاب معروف خود بانام قانون مسعودی زمینه های مختلف علمی ستاره شناسی را مورد بحث قرار داده است. روابط مثلثاتی،‌حرکات خورشید، ماه و این مسئله که آیا زمین ثابت است یا متحرک از جمله مواردی هستند که این کتاب گنجانده شده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.iranika.ir/scientists%20biography_fils/bironi.htm