کد خبر: 5732
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Albedo / /

بیانگر درصدی از نور بازتابیده از سطوح اجسام می باشد.مقدار آن برای اجسام کاملاً تاریک در حد صفر و برای اجسام بازتاب کننده کامل یک. ضرایب بازتاب اجسام صخره‌ای کم و اجرام مانند سیاره زهره که  سطح آن از ابرهای سفید پوشیده شده زیاد می‌باشد. ضریب بازتاب سطح برفی به 90درصد سطح زمین در حالت عادی 37 تا 39 درصد، سطح ماه حدود 7 درصد،سطح تیر 11 درصد و ضریب بازتاب سیاره زهره به 65 درصد می‌رسد. ضریب بازتاب قمر Enceladus که یکی از اقمار زحل است به 99 درصد می‌رسد و این قمر دارای بالاترین ضریب بازتاب در میان اجسام منظومه شمسی می‌باشد. در ستاره شناسی از مقدار ضریب بازتاب در تحلیل و شناسایی مواد تشکیل دهنده سطحی استفاده می‌شود.

بطور کلی ضریب بازتاب برای اجسام منظومه شمسی نسبتی از نور خورشید است که بر آن جسم تابیده و سپس بازتاب شده است.