کد خبر: 5731
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Albategnius / /

نام دشتی در سطح ماه با دیوارهای بلند کناری، قطر آن در حدود 136 کیلومتر بوده و دیواره‌های کناری آن به دلیل وجود دهانه‌های برخوردی کوچکتر مانند klein تقریباً تخریب شده است. مختصات این دشت 4 درجه شرقی و 11 درجه جنوبی است.