کد خبر: 5729
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Achondrite

آکندریت

/ / / Achondrite / /

نام یک گروه از دو گروه بزرگ شهابهای سنگی ( گروه دیگر کندریت ها می باشند.) آکندریت ها 9 درصد از کل شهاب سنگهایی که به سطح زمین می رسند را شامل می شوندو بصورت سنگهایی هستند که بعد از ذوب شدن به حالت کریستالی در آمده اند. پلاژیوکلاز، پیروکسین و اولیوین از اجزاء اصلی آنها می باشند و در آنها از کندرول که جزء اصلی کندریت ها بوده و بصورت دانه هایی با ابعادمیلی متری  و از جنس سیلیکات می باشند خبری نیست، محتوی فلزی وسولفاید این شهاب سنگها نیز بسیار نا چیز است از لحاظ شیمیایی بسیار نزدیک به بازالت هستند و ناشی از پدیده ذوب بر روی نواحی سطحی سیارکها، ماه و سیارات می باشند. آکندریت ها معمولا بر اساس مقدار کلسیم آنها رده بندی می شوند .

نمونه هایی که کلسیم آنها زیاد است حدود 5 درصد از کل شهاب های کندریتی را تشکیل داده، از گونه Eucrite(pigeonite-plagioclase achondrite) و Howardite(plagioclase-hypersthene achondrite)  بوده و نمونه هایی که دارای مقدار کمی(در حدود یک درصد) کلسیم هستند از گونه, Diogenite(hypersthene achondrite) Ureilite(olivine-pigeonite  achondrite)   وگونه aubrite(enstatite achondrite)می باشند. گونه Eucrite , Diogenite , Howardit با عنوان آکندریتهای بازالتی هم شناخته می شوند.گونه بسیار نادری هم با نام augite  شناخته می شود که نمونه بارز آن شهاب سنگ Angra dos Reis  می باشد که در سال 1869 در برزیل از آسمان فرو افتاده است. pigeonite-maskelynite achondrites (shergottites)

 augite-olivine achondrites (nakhlites),و

olivine achondrites (chassignites) سه گونه از شهاب سنگهای آکندریتی SNC  می باشند.

تاکنون حدود 200 شهاب سنگ آکندریتی یافت شده که دارای ترکیب و منشاء متفاوتی هستند. در بررسی های دقیق تر مشخص شده که اغلب این شهاب سنگها دارای یک منشاء واحد و احتمالا سیارک وستا هستند. تعدادی از آنها نیز از ماه و مریخ آمده اندو یک نمونه هم که در سال 1999 در صحرای آفریقا یافت شده از سیاره تیر آمده است. درشت ترین شها سنگ آکندریتی با وزن یک تن بازمانده بارش شهابی Norton county در کانزاس در سال 1948 می باشد.

حرف آ که اول کلمه آکندریت آمده نشان دهنده این است که با گروه کندریتها متفاوت می باشد.