کد خبر: 5728
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Achilles

آشیل

/ / / Achilles / /

 سیارک شماره 588 که د ر چهارمین نقطه لا گرانژی  مشتری (نقطه 60 درجه جلویی یا L4) قرار دارد. در 22 فوریه 1906 توسط ماکس ولف در هیدلبرگ آسمان کشف شد. 116 کیلومتر قطر دارد و دوره چرخش آن بدور خورشید يازده وهفتاد وهفت صدم سال است. این سیارک اولین سیارک تروجان می باشد که کشف شده و مانند اکثر سیارکهای تروجان از رده طیفی D می باشد که در آنها طیف بازتابی قرمز رنگ نشان دهنده سطحی غنی از کربن می باشد. آشیل نام شجاعترین یونانی در جنگ تروجان است.

( سیارکهای تروجان به سیارکهایی گفته می شود که در نقاط لا گرانژی مشتری به دور خورشید می چرخند.)