کد خبر: 5722
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Abulfeda / /

نام دهانه ای در سطح ماه با 64 کیلومتر قطر که بهمراه دهانه المانون یک جفت دهانه تشکیل می دهند.

ابولفدا نام یک تاریخ و جغرافیدان عرب است که بین سالهای 1273 تا 1331 می زیست.