کد خبر: 5719
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Jaxa / Japan Aerospace Exploration Agency /

نام سازمانی در ژاپن با هدف ساماندهی فعالیتهای فضایی کشور ژاپن

سایت رسمی:

http://www.jaxa.jp/index_e.html

واژه های مرتبط: ناسا - سازمان فضایی ایران - آژانس فضایی اروپا