کد خبر: 5715
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Absolut Zero

صفرمطلق

/ / / Absolut Zero / /

صفرمطلق، کمترین دمای قابل دسترسی از لحاظ تئوری که حداقل انرژی ممکنه یک سیستم هم می باشد.

معادل دمای منفی دويست وهفتاد وسه وپانزده صدم درجه سلسیوس و صفر درجه بندی کلوین می باشد. در این دما حرکت اتمها و مولکولها به صفر می رسد و مواد به حالتهای خاصی در می آیند. در آزمایشگاه دمای چند میلیاردیم درجه کلوین قابل دسترسی شده است.