کد خبر: 5713
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Able / /

 نام یک پروژه پرتاب موشکی ناموفق آمریکا که در سال 1958 بمنظور اکتشافات ماه و فضای بین سیاره ای بدستود آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا شکل گرفت. اولین پرتاب این پروژه بمنظور قرار دادن یک ماهواره بدور ماه بود که چند ثانیه بعد از پرتاب در اقیانوس سقوط کرد. این پروژه بعدها به عهده ناسا گذاشته شد و عنوان پایونیر بخود گرفت .