کد خبر: 5708
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / leda / /

نام سیزدهمین قمر کشف شده مشتری باقطرحدود ۸ کیلومتر .درسال ۱۹۷۴ کشف گردیده است.فاصله متوسط آن از مشتری ۱۱۱۰۰۰۰۰ کیلومتر وقدر آن ۲۰ وقطر آن ۱۶ کیلومتر است.مدت گردش نجومی آن ۷/۲۳۸ روز است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.solarviews.com/eng/leda.htm