کد خبر: 5704
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Algol Paradox / /

به نظر می رسددر سیستم ستاره الغول ستاره کم جرم‌تر یعنی ستاره B  زودتر سیر تکاملی را طی نموده است که این بر خلاف تئوری موجوداست. چرا که براساس تئوری‌های موجود هر چه ستاره سنگینتر باشد زودتر مراحل  فازهای مختلف تکاملی را طی می کند یک پاسخ این است که دراصل جرم ستاره B بسیار بیشتر از این وجرم ستاره A  نیزبسیار کمتر از این بوده است و در اثر نزدیک وبزرگ بودن ستاره B  بوده که مواد از سطح آن به سمت ستاره A جریان پیدا کرده اند و همین موجب کم شدن جرم ستاره B شده است.