کد خبر: 5689
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

alpes

آلپ

/ / / alpes / monts alpes /

نام رشته کوهی با طول ۲۹۰ کیلومتر در سطح ماه که ارتفاع بلندیهای آن به یک تا سه کیلومتر می رسد.