کد خبر: 5677
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Nitrogen / /

نیتروژن یا ازت یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی است ؛ نماد آن N و عدد اتمی آن 7 و جرم اتمی عنصر طبیعی آن ۱۴.۰۰۶۷واحد جرم اتمی است. نقطه ذوب آن ۷۳.۳ درجه کلوین ونقطه جوش آن ۷۷.۴ درجه است.از لحاظ فراوانی در کیهان از لحاظ تعداد اتمها رتبه پنجم واز لحاظ جرم رتبه هفتم دارد.نیتروژن معمولاً به صورت یک گاز،غیر فلز، دو اتمی بی اثر، بی رنگ، بی مزه و بی بو است که 78% جو زمین را در بر گرفته و عنصر اصلی در بافتهای زنده است. نیتروژن ترکیبات مهمی مانند آمونیاک اسید نیتریک و سیانیدها را شکل می‌دهد.

برای کسب اطاعات بیشتر  به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d9%86%db%8c%d8%aa%d8%b1%d9%88%da%98%d9%86&SSOReturnPage=Check&Rand=0