کد خبر: 5663
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Waxing gibbous / /

-                                طی یک دوره چرخش ماه بدور زمین ٬از روز دهم یک سطح برآمده و محدب از ماه دیده می شود. در این حالت  حدود 75 درصد سطح ماه روشن است و سطح ماه روشن­تر خواهد شد. در این وضعیت تحدب ماه به سمت غرب می باشد.

نکته:همواره تحدب هلال به سوی خورشید بوده واگر خورشید در آسمان نباشد به سوی محل غروب یا طلوع خورشید می باشد. 


با همکاری سید قاسم رستمی از سایت: http://geoinfo.blogsky.com/