کد خبر: 5642
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Al hazen ( 965- 1040) / /

ریاضی و فیزیک دان عرب متولد بصره که بعد از بطلمیوس اولین کتاب مهم در مورد نور را به رشته تحریر در آورده است. اواین نظریه که نور از چشم بیرون می‌آید و موجب دیدن اشیاء می شود را کنار گذاشت او به تکمیل کارهای بطلمیوس و ریاضی دان معروف یونانی اقلیدس پرداخت. او جهت بررسی، جریانات رودخانه ای نیل توسط الحکیم حاکم وقت مصر به آنجا دعوت شد (او ظاهراً نتوانسته کار خود را باموفقیت به پایان برساند)