کد خبر: 5641
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Algonquin Radio Observatory / /

نام رصدخانه‌ای در اونتاریو کانادا که شامل یک رادیو تلسکوپ با قطر 46 متر که از سال 1967 عملیاتی شده و با هدف مشاهده ستارگان و کهکشانها مورداستفاده است ویک آرایه 32 تایی ازتلسکوپ‌هایی با قطر 3 متر که برای مشاهده خورشید استفاده می شود. از تلسکوپ 46 متری در سال 1974 اولین کاوش درباره موجودات فرازمینی در طول موج 35/1 سانتی متری استفاده شد. این طول موج ناشی از مولکولهای آب در فضا است.

درحال حاضر از این تلسکوپ درتصویر برداری از باقی مانده ابرنواخترها و تعیین دقیق چرخش پالسارها استفاده می شود.

 آدرس سایت :

 http://ewh.ieee.org/reg/7/millennium/aro/ARO_home.html