کد خبر: 5640
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Alinda Family / /

نام خانواده‌ای از سیارکها با نیم قطر مداری 5/2 واحدنجومی و کشیدگی مداری بین 4/0 تا 65/0 اولین  عضو این خانواده  سیارک‌ آلیندا است. این خانواده در نقطه روز نانسی 1:3 با مشتری و در نقطه رزنانسی 1:4 با زمین قرار دارند. بعضی از اعضا این خانواده به دلیل همین روزنانس 1:4 گهگاهی با چرخه 4 ساله به زمین نزدیک می‌شوند.

از دیگر اعضای این خانواده می‌توان به سیارک‌های زیر اشاره کرد.                 1429  pemba, 1907 Mavis,1550 Tito.