کد خبر: 5639
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Barlow lens / /

 عدسی ای  مقعر که بزرگنمایی تلسکوپ را 2 یا 3 برابر می کند.این عدسی بین آیینه یا عدسی  اصلی وچشمی تلسکوپ قرار می گیرد.در حقیقت این عدسی(عدسی B ) مطابق شکل روبرو   نقطه کانونی عدسی یا آیینه اصلی تلسکوپ را به نقطه دور تری منتقل می کند ومانند این است که فاصله کانونی عدسی یا آیینه اصلی بلندتر شده است.توجه نمایید از آنجاییکه یک تک عدسی دارای خطاهایی مانند خطای رنگی وکروی می باشد این عدسی از ترکیب چند عدسی درست می شود والبته مدلهای خوب دارای قیمتهایی بیشتر هستند.

 ضریب بزرگنمایی بصورت مضربی از ۲ یا ۳ روی بدنه عدسی نمایش داده می شود.مهندس انگلیسی با نام پیتر بارلو مخترع این عدسی می باشد.