کد خبر: 5636
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / encke comet / /

 این دنباله دار هر ۳/۳سال (یکی از کوتاه ترین دوره های چرخش بدور خورشید)در مناطق داخلی منظومه شمسی خودنمایی می کند . ۵۹ ظهور ثبت شده دارد ودر سال ۱۷۸۶ میلادی توسط ستاره شناس فرانسوی  Pierre Méchain.کشف شده است ودرسال ۱۸۱۹ توسط ستاره شناس آلمانیJohann Encke مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.این دنباله دار در آویل ۲۰۰۷ دوباره در آسمان ظاهر شده ومانند ستاره ای از قدر ۴ درخشیده است. نزدیک ترین فاصله با خورشید درون مدار سیاره تیر و دورترین نقطه مداری آن در مدار سیاره مریخ قرار دارد.