کد خبر: 5624
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Abbort , charles Greely (1872-1961)

چارلز گریلی آبورت(1961-1872)

/ / / Abbort , charles Greely (1872-1961) / /

 

ستاره شناس آمریکایی، متخصص تحقیقات خورشیدی استیمسونیان و  در سال 1907 بعنوان مدیر آنجا مشغول بکار شد. تعیین دقیق ثابت خورشیدی و تهیه اولین نقشه دقیق مادون قرمز از سطح خورشید از فعالیتهای او بحساب می آید. او در سال 1911 کتابی با نام خورشید منتشر نمود.