کد خبر: 5614
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

پرنده بهشتی / / / apus / bird of paradise / Aps

نام یک صورت فلکی کوچک در نیمکره جنوبی آسمان که در تماس با صورت فلکی Octans که منطقه قطب جنوب سماوی رادر برگرفته می باشد. این صورت فلکی طی سالهای 1595 تا 1597 به همراه یازده صورت فلکی دیگر به مجموعه صورتهای فلکی افزوده شد و از سال 1603 هم در نقشه‌های بایر معرفی شده است.

پرنورترین ستاره آن یعنی آلفا دارای قدر 81/3، قطر 110 برابر خورشید و در فاصله 412 سال نوری است. بتا ستاره ای چندتایی با قدر 21/4 و ستاره گاما نیز دارای قدر 89/3 می باشد. ستاره دلتا ترکیبی از دو ستاره با قدرهای 65/4 و 3/5 از رده طیفی M5 و K3 می باشد که د ر فاصله 103 ثانیه قوسی از هم قرار دارند.

خوشه کروی NGC6101 با قدر 3/9 دراین صورت فلکی قراردارد.

 

 

  

  اطلاعات تکمیلی

1-اجرام قابل توجه این صورت فلکی (ستاره های دوتایی ٬ستاره های متغییر ٬کهکشانها......)

2-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

 

 http://www.hawastsoc.org/deepsky/aps/index.html