کد خبر: 5605
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

عوا / avva / / bootes / herdsman / Boo

نام یک صورت فلکی در نیمکره شمالی آسمان

پرنورترین ستاره آن سماک رامح با قدر حدود صفر می باشد.

پیداکردن عوا در آسمان :

اغلب اوقات برای پیدا کردن سماک رامح،ستاره ی پرنورتر عوا،از دسته آبگردان(دب اکبر)استفاده می کنند قوسی را که با دسته آبگردان مشخص میشود ۳۰ درجه ادامه می دهیم.قوس ادامه یافته به سماک رامح منتهی میشود.

برگرفته از کتاب نجوم به زبان ساده

 

 

 

 

 

 

 

  اطلاعات تکمیلی

1-اجرام قابل توجه این صورت فلکی (ستاره های دوتایی ٬ستاره های متغییر ٬کهکشانها......)

2-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

3-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/boo/index.html