کد خبر: 5595
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ظلیم / ghen tores / / centaur / centaurus / Cen

نام یک صورت فلکی بزرگ در نیمکره جنوبی آسمان

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

1         4

1.3"

 

 

BETA

 

0        1.5

8.7"

 

 

ALPHA

 

3.5     11

3.9"

 

 

KAPPA

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

90.44روز

5.5     9

SRA

13  41

-33  35

T   CEN

کهکشانها و خوشه ها وسحابی ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

7

18'*14'

کهکشان ویژه

13  25

-43  01

NGC  5128-cen a radio source

3.6

36'

خوشه کروی

13  26

-47  29

NGC  5139-omega centauri

9.5

20'*4'

کهکشان مارپیچی

13  05

-49  28

NGC  4945

7.6

9'

خوشه کروی

13  46

-51  22

NGC  5286

5.3

12'

خوشه باز

11  36

-61  37

NGC  3766

4.5

15'

خوشه باز

11  36

-63  02

IC  2944

 

۱-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

۲-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/cen/index.html