کد خبر: 5594
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / pyxis / mariner compass / Pyx

نام یک صورت فلکی کوچک در نیمکره جنوبی آسمان  که قبل از این قسمتی از صورت فلکی بزرگ کشتی آرگو بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

5.6      9.9

17.7"

 

 

EPSILON

 

4.8     10

2.1"

 

 

KAPPA

 

5.2     13

16"

 

 

ETA

 

4        12.5

12.7"

 

 

BETA

 

 

 

 

 

 

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

364.7   روز

10    15.1

میرا

08  45

-28  12

R    PYX

69.9       "

9    11.5

SRD

08  53

-34  49

V      PYX

کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/pyx/index.html