کد خبر: 5592
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Astrometric binary / /

ستاره ای دوتایی که وجود ستاره همدم ناپیدا یا غیرقابل تشخیص با توجه به حرکات نسبی (بی نظمی معمولا"موج دار)ستاره اصلی آشکار می شود.حتی درستاره های دوتایی عادی می توان وجود همدم سوم را به همین روش پیش بینی کرد.

بعضی از ستاره های دوتایی اخترسنجی را می توان با روش تداخل سنجی Speckle کشف کرد.این همدمهای ناپیدا می توانند کوتوله های قرمز کم فروغ، کوتوله قهوه ای  یا حتی سیاره فراخورشیدی باشند.

ستاره همدم ستاره شعرای یمانی یعنی شعرای B با همین روش یافت شده است.