کد خبر: 5572
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ققنوس(ghogh noos) / عنقا(an gha) / / phoenix / phoenix / Phe

نام یک صورت فلکی در نیمکره جنوبی آسمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

4.8    12.8

6.7"

 

 

IOTA

 

6.6    7.2

3.9"

 

 

THETA

 

5.8    10.2

13.2"

 

 

XI

 

4.5    11.5

19.8"

 

 

ETA

 

 

 

 

 

 

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

269.26 روز

7.5     14.4

میرا

23  56

-49  47

R    PHE

کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

 

 

 

 

 

 

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

۲-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی