کد خبر: 5571
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

وشق / vasha gh / / lynx / lynux / Lyn

نام یک صورت فلکی درنیمکره شمالی آسمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

6.5       8

0.8"

06  22

59  22

4    LYN

 

6         10

31.4"

06  26

58  25

5    LYN

 

5.3      6.2

5         7.2

AB        1.7"

AC         8.6"

06  46

59  26

12  LYN

 

 

 

 

 

5.6      6.5

15"

07  22

55  16

19    LYN

 

 

 

 

 

 

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

378.75     روز

7.2       14.3

میرا

07  01

55  19

R   LYN

1.434988   "

11     13.3

EA/SD

08  55

46  27

RY    LYN

کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

9.7

8'*1.8'

کهکشان مارپیچی

08  52

33  24

NGC  2683

11.6

1.8'*1.5'

کهکشان مارپیچی

09  12

44  56

NGC  2776

11.5

3.7'*2.2'

کهکشان مارپیچی

09  14

40  06

NGC  2782

12.3

2.5'*0.8'

کهکشان مارپیچی میله ای

09  17

41  59

NGC 2798

11.7

0.5'

کهکشان مارپیچی

08  13

45  59

NGC  2537

11.8

6'*3'

کهکشان مارپیچی

08  14

49  03

NGC  2541

11.6

3'*2.5'

کهکشان مارپیچی میله ای

08  01

50  43

NGC  2500

10.4

4.1'

خوشه کروی

07  38

38  52

NGC 2419

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتربه زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/lyn/index.html