کد خبر: 5566
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / telescopium / telescope / Tel

نام یک صورت فلکی کوچک در نیمکره جنوبی آسمان

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

4.6     13

21"

 

 

EPSILON

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

461.88    روز

7.6    14.8

میرا

20  14

-46  57

R   TEL

8.328078  "

10    12

EA/SD

18  43

-51  37

RV    TEL

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/tel/index.html