کد خبر: 5563
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Collisionless process

فرآیند بی برخورد

/ / / Collisionless process / /

فرآیندی درون محیط پلاسما که در مقیاس های زمانی کوچکتر از مدت میانگین برای رخ دادن برخورد بین ذرات درون پلاسما رخ می دهد .یک مثال از چنین فرآیندی شکل گیری شوک BOW  بین بادخورشیدی ومواد در محیط بین ستاره ای است.