کد خبر: 5560
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Collimation

هم خطی

هم خطی نمودن / / / Collimation / /

فرآیند هم خط کردن اجزاء یک سیستم نوری .تلسکوپهای شکستی در کارخانه همخط شده اند واحتیاجی به همخطی ندارند.ولی تلسکوپهای آیینه ای بویژه تلسکوپهای نیوتونی آماتوری به عملیات همخطی گاه به گاه احتیاج دارند بویژه بعد از جابجایی های تلسکوپ از مکانی به مکان دیگر.همخطی تلسکوپهای نیوتونی دارای دو مرحله است در مرحله اول باید آیینه اصلی را بگونه ای قرار داد که نور را به وسط آیینه ثانویه هدایت کند در مرحله دوم باید آیینه ثانویه را به گونه ای تنظیم کرد که نور را به مرکز چشمی هدایت کند.این واژه درمورد تلسکوپ های اشعه ایکس ووسایلی مانند طیف سنج نیز که احتیاج به تنظیم مجموعه عدسی وآیینه دارند هم کاربرد دارد.