کد خبر: 5556
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Coalsack / /

سحابی یا ابری از مواد تیره کننده وتاریک با وسعت حدود 5 درجه در صورت فلکی جنوبی چلیپا. چنین مناطق تیره فقط بخاطر اینکه زمینه  پشت آنها روشن است دیده می شوند .در شبهای تاریک این منطقه بخوبی آشکار است.

 برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.seds.org/messier/xtra/ngc/coalsack.html