کد خبر: 5548
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

میکروسکوپ / / / microscopium / microscope / Mic

نام یک صورت فلکی کوچک در نیمکره جنوبی آسمان

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

5    10

20.5"

 

 

ALPHA

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

138.62روز

8.3      13.8

میرا

20  40

-28  47

R   MIC

198.8     "

10       15.5

میرا

21  23

-41  58

W    MIC

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی