کد خبر: 5542
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Clavius / /

نام یکی از بزرگترین حفره های سطح ماه با قطر 225 کیلومتر .روی سطح آن حفره های فراوانی وجود دارد واین نشانگر قدیمی بودن آن است.ارتفاع دیواره های آن به 3500 متر می رسد.