کد خبر: 5541
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / CK Vulpeculae / /

نام ستاره ای که بصورت یک نواختر در صورت فلکی روباهک در سال 1670 ظاهر شد قدر آن از 2.7 به کمتر از 17 رسید .احتمالا" این نواختر یک نواختر تجدیدشونده است.