کد خبر: 5540
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Circumpolar stars / /

ستارگانی که از دید یک ناظر خاص هیچ گاه غروب نمی کنند.برای اینکه ستاره ای حول قطبی باشد باید میل آن از 90 درجه منهای عرض جغرافیایی ناظر بیشتر باشد.برای مثال اگر عرض جغرافیایی ناظر 52 درجه باشد با تفریق 52 از 90 متوجه می شویم که ستارگانی که میل آنها از 38 درجه بیشتر باشد از دید آن ناظر غروب نکرده وحول قطبی به حساب می آیند.

 ستاره مرکزی در عکس بالا ستاره قطبی است.