کد خبر: 5538
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Light year / L.Y /

واحد اندازه گیری فواصل نجومی که برابر است با مسافت طی شده توسط پرتوهای نور یا هرگونه تابش الکترومغناطیسی در طول یک سال خورشیدی(برابربا365.24219روز).

از آنجاییکه نور با سرعت سیصد هزار کیلومتر در ثانیه حرکت می کند یک سال نوری برابر با9.4607 میلیون میلیون کیلومتر است.این مسافت همچنین با 0.3066 پارسک و63240 واحد نجومی نیز برابر است.برای بیان فواصل بین ستارگان وکهکشانها از این واحد استفاده می شود .بدلیل بزرگ بودن برای بیان فواصل بین سیارات از این واحد استفاده نمی شود بلکه از واحد نجومی استفاده می شود.برای مثال فاصله نزدیکترین ستاره تا خورشید ستاره پروکسیما قنطورس به میزان 4.2 سال نوری یا فاصله کهکشان آندرومدا 2.4 میلیون سال نوری است.

جالب است بدانید فاصله ماه تا زمین تنها 1.3 ثانیه (ثانیه نوری) وفاصله خورشید تا زمین نیز در حدود ۵۰۰ ثانیه  است.درضمن بسیاری از مردم به دلیل وجود کلمه سال به اشتباه تصور می کنند که سال نوری یک واحد بزرگ زمان است.