کد خبر: 5531
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Chandler period

دوره چاندلر

/ / / Chandler period / /

دوره 430 روزه در تغییرات محور چرخشی زمین.این تغییرات ناچیز در مکان قطب های جغرافیایی زمین رخ می دهد وبه نام کاشف خود نامیده شده است.این حرکات ناشی از تغییرات فصلی مواد درون زمین است.