کد خبر: 5527
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Central Bureau for Astronomical Telegrams

دفتر مرکزی تلگرامهای ستاره شناسی

/ / / Central Bureau for Astronomical Telegrams / CBAT /

نام مرکزی که حوادث واطلاعیه های ستاره شناسی در سطح بین المللی راهدایت می کند .مرکز آن در رصدخانه اختر فیزیکی استیمسونیان  قرار دارد وزیر نظر اتحادیه بین المللی ستاره شناسی فعالیت می کند .اطلاعیه های مربوط به کشف دنباله دار ابرنواخترها  سیارکها وغیره از طرف این مرکز صادر می شوند.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی این مرکز مراجعه نمایید.

 

http://cfa-www.harvard.edu/iau/cbat.html