کد خبر: 5520
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Celestial mechanics

مکانیک سماوی

/ / / Celestial mechanics / /

ستاره شناسی دینامیکی٬  کاربرد قوانین فیزیکی در توصیف وپیش بینی مدار حرکت سیارات٬ ماهواره ها ودیگر اجرام سماوی می باشد.کوششهای اولیه بیشتردر زمینه کاربرد ریاضیات در پیش بینی وبررسی اختلالات مداری سیارات بود ولی اکنون با آمدن کامپیوتر های پیشرفته این زمینه کم رنگ شده است وبه جای آن در حال حاضر تجسس درباره مبداء٬ تکامل وپایداری  منظومه شمسی پر رنگتر شده است.آغاز این شاخه از علم را میتوان به کوششهای نیوتون در سال 1687 درباره گرانش  نسبت داد.